กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กําหนดการกิจกรรมวันแม่
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา แผนกประถม
เวลา 08.40 น.
– คุณครู และตัวแทนนักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุม เวลา 09.00 น. – ประธานเข้าหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์) ทุกคนยืน
– ประธาน ถวายพุ่มเงิน พุ่มทองและเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวบทอาเศียรวาท
เวลา 09.10 น. – ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ถวายคํานับพร้อมกัน
เวลา 09.30 น. – คุณครูเล่าประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง
เวลา 09.30 น. – การแสดงถวายพระพร
เวลา 09.40 น. – ประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับปฐมวัย
เวลา 10.00 น. – ผู้บริหาร นายชายชาญ อมรพงษ์มงคล และนางสาวธิดารัตน์ อมรพงษ์มงคล มอบ
พวงมาลัยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา
เวลา 10.15 น. – ประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา
เวลา 10.30 น. – ประธาน และผู้ร่วมพิธีถวายคํานับพระบรมสาทิสลักษณ์ เสร็จพิธีการ .

Start Time

9:00 am

11/08/2020

Finish Time

11:00 am

11/08/2020

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *