กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรอื่นๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยมีพระสงฆ์และสามเณรมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งรวมถึงทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

Start Time

9:00 am

25/07/2020

Finish Time

12:00 pm

25/07/2020

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *